المُهَیْمِنُ

Manası: Tüm canlıların amellerini, rızıklarını ve ecellerini bilip yaratan, hallerinden haberdar olup her şeye kadir olan, koruyup gözeten ve kuşatan demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Muheymin ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Selâm’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir.”