العَزِیزُ

Manası: Şanı yüce, güçlü ve kudretli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, tüm mahlûkatına hükmeden ve yarattıklarının gücü karşısında boyun ve gücüne boyun eğdiren demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Aziz ismi 92 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Bil ki Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.”