الشَّافِي

Manası: Beden ve kalp hastalıkları ile onların tedavisini çok iyi bilen, tek başına bu hastalıkları ortadan kaldırıp yok eden, O’nun şifa vermesinden başka bir şifa olmayan, zarar ve sıkıntıyı O’ndan başka kimse gideremeyen, dinini tüm insanlığa şifa ve ilaç olarak gönderen demektir.  Kur’an-ı Kerim’de Eş-Şâfî ismi zikredilmemiştir. Bu ismin zikri hadislerde geçmektedir.  Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Ey insanların Rabbi! Zararı gider, şifa ver. Sen eş-Şâfî’sin/şifa verensin.”