المُقَدِّمُ

Manası: Her şeyi layık olduğu yere koyan, hikmeti ve adaletiyle dilediğini öne alıp dilediğini arkaya bırakan, canlıları yaratmadan önce her şeyi takdir eden, hikmet ve adaletiyle kulları arasından dilediğini öncü olan kimselerin makamlarına ulaştıran ve dilediklerini de arkada bırakandır. O’nun öne aldığını arkada bırakacak, arkada bıraktığını da öne alacak yoktur.  Kur’an-ı Kerim’de El-Mukaddim, El-Muahhir isimleri zikredilmemiştir. Bu isimlerin zikri hadislerde geçmektedir. ْن َت ْ الُمَؤ ِّخُر … )) :Delil  َ ْن َت ْ الُمَقِّدُم َ وأ َ (( أ  Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Sen Mukaddim’sin, Muahhir’sin.”