الوَارِثُ

Manası: Yüce Allah’ın, tüm canlıların son bulmasından sonra da bâki kalacağı, onlar öldükten sonra her şeyin mülkü ve mirasının kendisine döneceği, her şeyin Maliki olduğu ve dilediğine bu mülkü vereceği anlamlarına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Vâris ismi 3 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Şüphesiz Biz diriltir ve Biz öldürürüz! Ve her şeye Biz vâris oluruz.”