المُعْطِي

Manası: Gerçek anlamda veren, ancak Allah Subhanehû ve Teâlâ’dır. O’ndan başka, verip bahşettiğine mani olacak, mani olduğu kimseye de verip bahşedecek yoktur. O’nun ihsanı o kadar bol ve geniştir ki, hiçbir sınırı ve kısıtlaması yoktur.  Kur’an-ı Kerim’de El-Mu’tî ismi zikredilmemiştir. Bu ismin zikri hadislerde geçmektedir.  Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Allah Mu’tî’dir. Ben ise Kâsim/taksim edenim (paylaştıranım).”