Surə 100

əl-Adiyat

C

Qaçan atlar

11 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 100 • 11-dən 1-ci ayə • Cüz 3078 • Səh. 599
əl-Adiyat