Surə 22

əl-Həcc

g

Həcc

78 ayə |MədinəMədinə
Surə 22 • 78-dən 1-ci ayə • Cüz 1758 • Səh. 332
əl-Həcc