Surə 24

ən-Nur

k

Nur

64 ayə |MədinəMədinə
Surə 24 • 64-dən 1-ci ayə • Cüz 1848 • Səh. 350
ən-Nur