Surə 25

əl-Furqan

l

Fəqləndirmə

77 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 25 • 77-dən 1-ci ayə • Cüz 1888 • Səh. 359
əl-Furqan