Surə 27

ən-Nəml

p

Qarışqalar

93 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 27 • 93-dən 1-ci ayə • Cüz 1978 • Səh. 377
ən-Nəml