Surə 3

Ali-İmran

4

İmran ailəsi

200 ayə |MədinəMədinə
Surə 3 • 200-dən 1-ci ayə • Cüz 348 • Səh. 50
Ali-İmran