Surə 40

Ğafir

G

Mömin

85 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 40 • 85-dən 1-ci ayə • Cüz 2438 • Səh. 467
Ğafir