Surə 44

əd-Duxan

O

Duman

59 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 44 • 59-dən 1-ci ayə • Cüz 2568 • Səh. 496
əd-Duxan