Surə 47

Muhəmməd

U

Məhəmməd

38 ayə |MədinəMədinə
Surə 47 • 38-dən 1-ci ayə • Cüz 2628 • Səh. 507
Muhəmməd