Surə 48

əl-Fəth

W

Fəth

29 ayə |MədinəMədinə
Surə 48 • 29-dən 1-ci ayə • Cüz 2648 • Səh. 511
əl-Fəth