Surə 5

əl-Maidə

8

Süfrə

120 ayə |MədinəMədinə
Surə 5 • 120-dən 1-ci ayə • Cüz 638 • Səh. 106
əl-Maidə