Surə 56

əl-Vaqiə

m

Vaqiə

96 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 56 • 96-dən 1-ci ayə • Cüz 2768 • Səh. 534
əl-Vaqiə