Surə 68

əl-Qələm

A

Qələm

52 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 68 • 52-dən 1-ci ayə • Cüz 2928 • Səh. 564
əl-Qələm