Surə 75

əl-Qiyamə

O

Qiyamət

40 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 75 • 40-dən 1-ci ayə • Cüz 2978 • Səh. 577
əl-Qiyamə