Surə 76

əl-İnsan

Q

Dövr

31 ayə |MədinəMədinə
Surə 76 • 31-dən 1-ci ayə • Cüz 2978 • Səh. 578
əl-İnsan