الأَوَّلُ

Manası: El-Evvel: Kendisinden önce hiçbir şey olmayan ve her şey kendisinden sonra var olan; El-Âhir: Bakî olan, varlığının sonu olmayan ve kendisinden sonra hiçbir şey olmayan demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Evvel ve El-Âhir isimleri 1’er defa zikredilmiştir.  Delil: / “O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi çok iyi bilendir.”