الأَعْلَیٰ

Manası: Her yönüyle mutlak yücelik, yükseklik ve üstünlük sahibi; zatı, sıfatları ve kadri ile üstünlük ve güç sahibi demektir. O, kullarından üstündür; her şey O’nun hükmü altındadır.  Kur’an-ı Kerim’de El-Alîy ismi 8, El-A’lâ ismi 2, El-Muteâl ismi ise 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O, El-Alîy’dir/üstündür ve El-Azîm’dir.” / “El-A’lâ/En yüksek olan Rabbinin adını tesbih et.” / “O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, Kebîr’dir/çok büyüktür, Muteâl’dir/üstündür