المُقْتَدِرُ

Manası: İstediği her şeyi yapmaya kadir olan, göklerde ve yerde kendisini hiç kimsenin aciz bırakamayacağı demektir. El-Muktedir, kudret sahibi olmada mübalağa ifade eder. El-Kâdir ise kudreti kâmil olan anlamına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Kâdir ismi 12, El-Kadîr ismi 45, El-Muktedir ismi ise 4 defa zikredilmiştir.  Delil: / “De ki: Allah size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeye Kâdir’dir.” / “O, her şeye Kadîr’dir.” / “Muktedir bir Melik/Hükümdar’ın katında, cennette/hak makamındadırlar.”