الخَبِیرُ

Manası: Her şeyin zahirini bildiği gibi iç yüzünü de bilen, gizli taraflarını ilmiyle kuşatan demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Habîr ismi 45 defa zikredilmiştir.  Delil: / “‘Bana (bunu) Alîm/her şeyi bilen, Habîr/her şeyden haberdar olan (Allah) bildirdi.’ dedi.”